Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Sociale huisvesting heruitvinden: gids voor een inclusieve benadering

Alhoewel gezinsvormen steeds diverser worden, weerspiegelt onze woonplek nog te vaak de structuur van een traditioneel gezin. Een vaststelling die trouwens ook opgaat voor de sociale huisvesting. Leefruimtes in sociale woningen zijn nog onvoldoende aangepast aan eenoudergezinnen en andere gezinsmodellen, alsook aan nieuwe vormen van samenwonen. Hoog tijd dus voor een gids met concrete maatregelen voor gendergelijkheid binnen sociale huisvesting!

Principes van een meer egalitaire huisvesting

Maatschappelijke evoluties vragen om meer diverse woningtypes, aangepast aan verschillende levenswijzen. Dit houdt onder meer in dat de financiële druk op bewoners met een laag inkomen moet worden verlicht, dat huisvesting flexibel moet zijn en aangepast aan verschillende levensfasen, dat het zoeken naar autonomie moet worden aangemoedigd en dat het delen van bepaalde ruimtes moet worden overwogen.

Concrete maatregelen

De gids geeft een antwoord op vijf belangrijke vragen over integratie, sensibilisering, programmering, wijziging en aanpassing. De antwoorden op deze vragen leiden tot concrete maatregelen zoals het wijzigen van een modelbestek, het organiseren van regelmatige sensibiliseringssessies rond gender en gelijkheid voor alle actoren en operatoren van sociale huisvesting, … Er worden tal van andere oplossingen onderzocht, allemaal met hetzelfde doel: sociale huisvesting egalitair en inclusief maken!

Ontdek alle maatregelen in de gids ‘Timmeren aan gelijkheid binnen sociale huisvesting’.

Abonneer u op onze nieuwsbrief