Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Demande d’indemnisation – Moratoire hivernal

Formulier dat alleen betrekking heeft op huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Lorsqu’un logement a été interdit à la location suite à une inspection de la Direction de l’Inspection Régionale du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et exclusivement dans ce cas-là, le bailleur (à l’exclusion de toute autre personne) a l’obligation de demander une attestation de contrôle de conformité avant toute remise en location de ce logement, sous peine de se voir infliger une amende administrative.

De verhuurder dient dit verzoek in wanneer hij alle door de Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie gevraagde werkzaamheden heeft uitgevoerd. Inspecteurs zullen een bezoek plannen om er zeker van te zijn dat aan de kwaliteitsnormen van huisvesting wordt voldaan.

Let op!

Dit conformiteitscertificaat heeft alleen betrekking op woningen die gelegen zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Deze aanvraag kost 50 €. De betalingsgegevens zullen u door Brussel Huisvesting worden toegestuurd nadat u dit aanvraagformulier hebt ingevuld en verzonden. De inspecteurs zullen contact met u opnemen om een datum af te spreken, zodra het bedrag door Brussel Huisvesting is ontvangen.