Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Vergoedingsaanvraag – Wintermoratorium

Formulier dat alleen betrekking heeft op huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Sinds 9 oktober 2023 is de hervorming van de uithuiszettingsprocedure in het Brussels Gewest van kracht. Tussen 1 november en 15 maart geldt er een algemeen verbod op uithuiszettingen voor alle woningen – publiek en privaat – in het Brussels Gewest.

Heeft uw huurder tijdens het wintermoratorium de huur niet betaald? Onder bepaalde voorwaarden kan het Gewest u een vergoeding toekennen om dit financiële verlies te compenseren. Als u in aanmerking komt voor deze vergoeding, kunt u deze aanvragen zodra de huurder de woning verlaat tijdens de periode van het wintermoratorium, of aan het einde van het wintermoratorium indien de huurder op die datum nog in de woning woont. Deze aanvraag dient uiterlijk op 15 september volgend op het einde van het wintermoratorium worden ingediend.

Let op!

Deze aanvraag tot vergoeding heeft enkel betrekking op woningen gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Als u meer informatie wenst, kunt u deze aanvragen via e-mail op het adres : winterstop.dghi@gob.brussels