Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

De gedifferentieerde aanpak van de directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie om woningen sneller conform te maken

De gedifferentieerde aanpak van de directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie om woningen sneller conform te maken

Op basis van de vaststelling dat in 2022 maar liefst 172 woningen een verhuurverbod opgelegd kregen na een controlebezoek, heeft de directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie (DGHI) een gedifferentieerde aanpak uitgewerkt die zowel inzet op een betere begeleiding van verhuurders alsook op bestraffing. Het doel? Woningen sneller conform maken zodat ze opnieuw beantwoorden aan de normen inzake gezondheid, veiligheid en uitrusting.

369 ingebrekestellingen

De DGHI kan via ingebrekestellingen verhuurders verplichten om binnen een termijn van maximaal 12 maanden werken uit te voeren zodat de woning opnieuw voldoet aan de eisen bepaald in de Brusselse Huisvestingscode. In 2022 heeft de DGHI, naar aanleiding van bezoeken van haar inspecteurs en inspectrices, 369 ingebrekestellingen verstuurd.

Verhuurverbod op 172 woningen

Indien de werken niet binnen de opgelegde termijn worden uitgevoerd, wordt er een verhuurverbod uitgevaardigd. Dat is slecht nieuws: de verhuurder ontvangt geen huurinkomsten, de huurder moet op zoek naar een nieuwe woning en de Brusselse huurmarkt is alweer één woning armer.

Helaas is deze situatie niet uitzonderlijk: in 2022 kregen 172 woningen een verhuurverbod opgelegd na een controlebezoek.

Een gedifferentieerde aanpak

Deze vaststelling leidde tot de uitwerking van een gedifferentieerde aanpak om woningen sneller conform te maken zodat ze niet verdwijnen van de huurmarkt.

Vanaf 2023 ontvangen verhuurders 3 maanden na de start van de termijn van ingebrekestelling een herinneringsmail met meer uitleg over de procedure, waardevolle tips om de renovatie tot een goed einde te brengen alsook een lijst met nuttige adressen. Een binnen de DGHI aangeduide SPOC beantwoordt vragen over de procedure en verwijst de verhuurders, indien nodig, door naar de juiste instantie.

Het bevorderen van de strijd tegen de meest vervallen woningen én het opleggen van straffen aan verhuurders zijn eveneens manieren om meer woningen conform te maken. Dankzij een nauwe samenwerking tussen haar onderzoeks- en juridische cel opende de DGHI op eigen initiatief 122 dossiers.

Om te vermijden dat woningen met een verhuurverbod opnieuw op de huurmarkt aangeboden worden, werkte de DGHI ook nauwer samen met de gemeenten. De aanpak van enkele gemeenten is zeer effectief: dankzij een systematische invoer van de verhuurverboden in de applicatie Saphir kunnen gemeenten de DGHI onmiddellijk waarschuwen wanneer een nieuwe huurder zich in het bevolkingsregister registreert op het adres van een woning met een verhuurverbod.

Tegelijkertijd heeft de DGHI het bedrag van de boete bij niet-naleving van het verhuurverbod verhoogd tot 10.000 €. Dit bedrag kan worden verdubbeld wanneer de inbreuk zich herhaalt binnen een termijn van 5 jaar. In 2022 werden 48 boeteramingen opgelegd aan verhuurders die het verhuurverbod op hun woning niet gerespecteerd hebben.

Lees meer over de bevoegdheden van de directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie op de website van Brussel Huisvesting!

Abonneer u op onze nieuwsbrief