Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

L'hébergement des réfugiés ukrainiens : vers quelles solutions durables ?L'hébergement des réfugiés ukrainiens : vers quelles solutions durables ?

Huisvesting voor Oekraïense vluchtelingen: kiezen voor welke duurzame oplossingen?

Na de Russische invasie van Oekraïne op 25 februari 2022 hebben zowel de Gewestelijke regering alsook de lokale overheden veel actiebereidheid en creativiteit aan de dag gelegd om de grote groep Oekraïense vluchtelingen te huisvesten. Door in collectieve huisvesting en in opvang bij privépersonen te voorzien kregen tal van families tijdelijk onderdak. Meer dan een jaar later staat het Gewest voor de uitdaging om hen het begeleiden naar duurzame woonoplossingen. Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de initiatieven die werden ontwikkeld om de Oekraïners te helpen bij hun zoektocht naar een huurwoning.

Subsidies aan gemeenten en OCMW’s

Om deze kwetsbare doelgroepen beter te integreren op de huurmarkt is Brussel Huisvesting gestart met de voorbereiding van een subsidie, toegekend aan gemeenten en OCMW’s voor de financiering van:

  • het lokale huisvestingsoverleg, om geschikte oplossingen voor herhuisvesting te vinden en waar nodig sociale opvolging te bieden;
  • de contractualisering van huurovereenkomsten, met name door de invoering van glijdende huurovereenkomsten. Lees de brochure ‘De glijdende huurovereenkomst in de praktijk’ voor meer info.

Oekraïense referenten

De door de GOB gerekruteerde referentiepersonen zorgen voor een constante communicatie met de Oekraïense gemeenschap. Ze organiseren infosessies en begeleiden gemeenten en OCMW’s tijdens huisvestingtafels om Oekraïners collectief of individueel te ondersteunen in hun zoektocht naar huisvesting.

Ze coachen een team van Oekraïense vrijwilligers, die als begeleiders en vertalers aanwezig zijn bij bezoeken aan huurwoningen en informatie verstrekken over de daaropvolgende stappen.

Ontmoetingen met de partners

Brussel Huisvesting organiseert ontmoetingen met de lokale partners van “Brussels Helps Ukraine” die dagelijks Oekraïense vluchtelingen begeleiden.

Tijdens deze bijeenkomsten wisselen het Gewest, de Brusselse gemeenten en OCMW’s, de Oekraïense gemeenschap en verenigingen uit het terrein ervaringen uit op het vlak van tijdelijke opvang, communicatie, toegang tot huisvesting en werkgelegenheid.

Het doel is om op termijn een aanpak te ontwikkelen ter ondersteuning van de gemeenten en OCMW’s, zodat de vele goede lokale praktijken overal in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen toegepast worden voor alle kwetsbare groepen die nood hebben aan onderdak. Neem een kijkje op de website www.helpukraine.brussels voor meer informatie over huisvesting en integratie voor Oekraïense vluchtelingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Abonneer u op onze nieuwsbrief