Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Discriminatie op de huisvestingsmarkt

Klachten- of meldingsformulier voor discriminatie bij huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Via dit formulier kan u contact opnemen met Brussel Huisvesting om discriminatie te melden die zich heeft voorgedaan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dit als slachtoffer (klacht) of als getuige (aangifte).

Ter herinnering: een verhuurder, eigenaar of makelaar mag een kandidaat (koper of huurder) niet discrimineren op grond van één of meer van de volgende criteria:

 • Geslacht
 • Zogenaamd ras
 • Huidskleur
 • Voorouders
 • Nationaliteit
 • Nationale of etnische afkomst
 • Leeftijd
 • Seksuele geaardheid
 • Burgerlijke staat
 • Geboorte
 • Inkomen
 • Religieuze overtuiging
 • of filosofische
 • Politieke overtuiging
 • Taal
 • Gezondheidstoestand
 • Handicap
 • Fysiek of genetisch kenmerk
 • of genetisch
 • Oorsprong
 • Sociale stand
 • Overtuiging met betrekking tot de vakbond