Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Bewoningsvergoedingen

Heeft u tijdens het wintermoratorium alle onbetaalde bewoningsvergoedingen (huur) van uw huurder ontvangen?