Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Huren / Rechten en plichten / Klachten – Geschillen / Diverse klachten

Diverse klachten

Afhankelijk van de context, is de Gewestelijke Huisvestingsinspectie misschien niet de meest aangewezen contactpersoon. Vóór u stappen onderneemt, kan het handig zijn om informatie te vragen bij verschillende instellingen.

Afhankelijk van de context, is de Gewestelijke Huisvestingsinspectie misschien niet de meest aangewezen contactpersoon. Vóór u stappen onderneemt, kan het handig zijn om informatie te vragen bij verschillende instellingen: de vzw Atelier des droits sociaux, de vzw Noorderzon, de Huurdersbond, de vzw Samenleven, BBRoW enz.

Kunt u ook naar het vredegerecht stappen? Hoe zit dat met sociale woningen? En als er buurtproblemen zijn, is een bemiddelingsprocedure dan aangewezen?

Klacht betreffende een sociale woning

In de sociale woonsector bestaat er een heel eenvoudige klachtenprocedure indien er een geschil rijst met een openbare vastgoedmaatschappij. U hoeft alleen een aangetekende klachtenbrief te versturen naar de betreffende openbare vastgoedmaatschappij of op het hoofdkantoor af te geven tegen ontvangstbewijs.

Voor meer informatie over deze klachtenprocedure kunt u terecht op de website van de BGHM.

Wenst u geen gebruik te maken van deze administratieve procedure, dan kunt u bij de vrederechter aankloppen.

Opgelet: noch openbare vastgoedmaatschappijen, noch de BGHM zijn bevoegd om buurtconflicten te beslechten. Alleen de vrederechter is daartoe bevoegd.

Klacht bij het vredegerecht

Op verzoek van een huurder kan een vrederechter vaststellen dat een woning niet voldoet aan de elementaire vereisten opgelegd in het koninklijk besluit van 8 juli 1997. Die vereisten verschillen van de vereisten die door de Gewestelijke Huisvestingsinspectie gecontroleerd worden.

De huurder heeft de keuze: ofwel vraagt hij een vonnis dat de uitvoering van werkzaamheden beveelt (eventueel met een verlaging van de huurprijs) of een vonnis dat een einde maakt aan de huurovereenkomst.

De bemiddelingscommissie

Wilt u liever niet naar het vredegerecht stappen, dan is een bemiddeling aangewezen. Deze procedure is korter, minder dwingend en levert snellere beslissingen op.

Document acties