Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Huurprijsindexatie met correctiefactoren: van toepassing vanaf 14 oktober 2023

Op 13 oktober liepen de tijdelijke maatregelen af voor huurprijsindexatie van energieverslindende woningen (met een slechte EPB-score). Op voorwaarde dat de huurovereenkomst geregistreerd is én het EPB-certificaat aan de huurder voorgelegd werd, mogen huurprijzen van woningen met een EPB-certificaat label E, F en G vanaf 14 oktober 2023 opnieuw geïndexeerd worden. Dit moet wel gebeuren volgens een aangepaste formule. Zo krijgen huurders na 1 jaar niet ineens een zeer hoge huurprijs.

Wat is huurindexatie?

Net als de lonen mogen ook de huurprijzen geïndexeerd worden om ze aan te passen aan veranderingen in kosten voor levensonderhoud. Op elke verjaardag van de startdatum van het huurcontract mag de verhuurder de huur dus binnen bepaalde wettelijke grenzen indexeren op basis van de gezondheidsindex.

De gezondheidsindex is gekoppeld aan de consumptieprijsindex, die op zijn beurt afhankelijk is van de inflatie.

Opgelet: Om de huurprijs te kunnen indexeren, moet de huurovereenkomst geregistreerd zijn én moet het EPB-certificaat aan de huurder voorgelegd zijn.

Hoe wordt de huurindexatie berekend?

De verhuurder moet een wettelijke standaardformule gebruiken om te weten met welk bedrag hij de huur mag verhogen: de basishuurprijs vermenigvuldigd met de nieuwe gezondheidsindex, gedeeld door de beginindex.

Bij indexatie volgens een aangepaste formule wordt de standaardformule vermenigvuldigd met een correctiefactor. Vanaf 14 oktober moet de verhuurder correctiefactoren toepassen volgens zowel het EPB-certificaat alsook de verjaardatum van het huurcontract.

Van toepassing op welke woningen?

De verhuurder moet de aangepaste formule gebruiken voor de huurindexatie van zijn woning als deze beantwoordt aan de volgende 3 kenmerken:

  1. De woning wordt gehuurd of verhuurd op de private of publieke markt. Woningen verhuurd door de openbare vastgoedmaatschappijen (OVM) en door het Woningfonds vallen echter niet onder deze regeling.0
  2. Het huurcontract is gestart vóór 14 oktober 2022.
  3. De woning heeft een EPB-certificaat label E, F en G.

Mogelijkheden voor de verhuurder

Indien de huurovereenkomst indexatie niet uitsluit, heeft de verhuurder het recht om de huur te indexeren. Hij is daar echter niet toe verplicht. Hij mag de huur dus onveranderd laten of slechts gedeeltelijk laten stijgen.

Meer weten:

Abonneer u op onze nieuwsbrief