Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Informatie over de behandelingstermijnen van de huurtoelage

Informatie over de behandelingstermijnen van de huurtoelage

Sinds 10 oktober 2021 werd een nieuwe huurtoelage geïntroduceerd en kunnen de betrokken burgers een aanvraag indienen bij Brussel Huisvesting.

Helaas heeft de analyse van deze aanvragen vertraging opgelopen. Brussel Huisvesting wacht namelijk op de toelating van de bevoegde federale overheidsdiensten om de gegevens in verband met de inkomsten en gezinssamenstelling in te kijken.

Omwille van deze reden wordt de eerste betaling aan begunstigden van de goedgekeurde aanvragen tot huurtoelagen, gepland in januari-februari 2022, uitgesteld.

We kunnen de begunstigden niettemin geruststellen: bij de eerste betaling worden meteen alle maandtoelagen ontvangen die sinds de indiening van hun aanvraag verschuldigd zijn. Als uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden om de huurtoelage te krijgen, is Brussel Huisvesting u de som van de maandelijkse toelagen verschuldigd vanaf de datum van ontvangst van de documenten.

Alle aanvragers zullen persoonlijk op de hoogte gehouden worden over het verdere verloop van hun dossier.

Wij betreuren de vertraging in de behandeling van de huurtoelagen en danken u voor uw geduld en begrip.

Meer info over de huurtoelage

Abonneer u op onze nieuwsbrief