Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK

Rol

De Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie heeft als taak toe te zien op de naleving van de Brusselse Huisvestingcode.

Om deze opdracht te vervullen:

  • levert de Directie een conformiteitscontroleattest af op verzoek van de verhuurder wanneer die de nodige werkzaamheden heeft uitgevoerd aan een woning waarvoor een verhuurverbod werd opgelegd door de Directie. Dit document moet worden verkregen voor een woning te huur gesteld kan worden.
    aanvraagformulier conformiteitscontroleattest (.pdf)
  • voert de Directie onderzoeken uit naar aanleiding van klachten die worden ingediend door de huurders, de gemeenten, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) en andere officieel aangestelde actoren in de huisvestingssector. Opgelet: een klacht kan leiden tot een verhuurverbod, waardoor de huurders of bewoners verplicht kunnen worden om te verhuizen. De klacht kan worden ingediend aan het loket of per brief. Hier moet geen specifiek formulier voor worden gebruikt. Het is nuttig om een kopie te kunnen voorleggen van de huurovereenkomst en alle andere informatie die nuttig kan zijn voor de procedure.
  • voert de Directie inspectieonderzoeken uit op eigen initiatief.
 
Aanvragen voor het conformiteitscontroleattest moeten worden ingediend met het formulier zoals vastgelegd door de Regering. Via deze pagina kunt u dit formulier afdrukken. 
 
U kunt ook een schriftelijk verzoek indienen bij de Directie:
 
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Stedelijke Ontwikkeling
Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie
CCN - Vooruitgangstraat 80, 4e verdieping, 1035 Brussel
 
De uitreiking van het bovenvermelde document biedt de garantie dat, op het ogenblik van de afgifte, de betrokken woning voldoet aan de veiligheids-, gezondheids- en uitrustingsnormen.
 
Voor de eerste punt wordt 50 € aangerekend voor administratieve kosten, elektronisch te betalen aan ons loket of via bankoverschrijving.

Document acties