Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Vroegere woning

Was uw vroegere woning niet geschikt of is de woning “overbevolkt”?

Bijvoorbeeld: problemen in verband met vocht, veiligheid, gezondheid (aanwezigheid van ratten, kakkerlakken…), problemen met de verwarming, water of elektriciteit of niet-conforme elektriciteit, te kleine huisvesting, huisvesting ongeschikt voor een persoon met een beperkte mobiliteit, huisvesting onvoldoende groot voor het aantal bewoners, etc.

Raadpleeg het document met alle normen